Plynoměry.cz
nejširší nabídka plynoměrů (prodej, informace a kompletní servis)

Servis a opravy

Pro všechny nabízené plynoměry, jak z produkce Honeywell / Elster, tak z produkce Premagas Czech, zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Záruční a pozáruční servis plynoměrů Honeywell / Elster zajišťujeme přímo u výrobce Honeywell / Elster s.r.o. Stará Turá, Slovensko a Honeywell / Elster GmbH Mainz-Kastel, Německo.

Ve společnosti Reos provádíme běžné a střední opravy průmyslových plynoměrů s úředním ověřením pro platební styk nebo s kalibrací pro podružná měření. V typové řadě opravovaných výrobků jsou turbínové plynoměry RTP, RTPE, ATPE, RPT, RPTE, DAE, DBE a rotační pístové plynoměry RABO, DKZ, RVG.

Běžná oprava plynoměru

Běžnou opravou se rozumí oprava nejčastěji se vyskytujících závad po záruční době včetně výměny náhradních dílů (těsnící prvky, spojovací materiál apod.)

Střední oprava plynoměru

Střední opravou se rozumí oprava po skončení zákonem stanovené lhůty mezi ověřeními nebo kalibracemi a výměna některých komponentů určujících funkci měřidla (ložiska, napájecí moduly, lopatková kola, počítací strojky apod.)

Cena úředního ověření, případně kalibrace je stanovena dle sazebníku metrologických výkonů ČMI č. položek 3910 a 3911.

V případě potřeby je také možné domluvit se na zapůjčení mezikusu nebo náhradního plynoměru po dobu servisního úkonu.

Klíčová slova

servis, servis plynoměrů, oprava, opravy, opravy plynoměrů, plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, reos, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, h2ready, h2-ready,

© 2022  G.A.S. a.s.  Všechna práva vyhrazena.
Námi zastupovaní výrobci plynoměrů
HoneywellElsterREOS, s.r.o.
Jsme členy
ASPP - Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů