Plynoměry.cz

nejširší nabídka plynoměrů, opravy a servis, informace

«  zpět na katalog plynoměrů

turbínový plynoměr DAE G650 PN40

turbínový plynoměr DAE G650 PN40

Turbínové plynoměry DAE jsou rychlostní měřidla určené k měření protečeného objemu a průtoku plynu. Jsou schválené jako měřicí přístroje pro obchodní styk. Maximální povolený pracovní přetlak je 1,6 MPa (PN16) případně 4 MPa (PN40) a měřící rozsahy jsou 1:20 a 1:30. V závislosti na poloze, ve které je plynoměr ověřovaný, mohou být plynoměry montované do potrubí horizontálně nebo vertikálně.

Plynoměry se vyrábí v provedení se samomaznými ložisky nebo s tlakovou olejovou maznicí. Plynoměr má připravené 2 místa na vmontování pouzder teplotního snímače a odběrné místo na měření tlaku Pr pro trubku Φ 6 mm.
Plynoměr je stndardně vybaven nízofrekvenčním snímačem a na objednávku je možné vybavit i VF snímačem A1S.
Plynoměry jsou vhodné i pro venkovní instalace, přičemž výrobce je doporučuje umístit do plynoměrné skříně, či alespoň pod přístřešek.

Turbínový plynoměr DAE je vhodný na měření následujících plynů: zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, vodík, dusík, vzduch, inertní plyny, jiné plyny konzultujte s výrobcem.  Přílohy

Publikováno:  2. 7. 2014