Plynoměry.cz

nejširší nabídka plynoměrů, opravy a servis, informace

Servis a opravy

Pro všechny nabízené plynoměry, jak z produkce Honeywell / Elster, tak z produkce Premagas Czech, zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Záruční a pozáruční servis plynoměrů Honeywell / Elster zajišťujeme přímo u výrobce Honeywell / Elster s.r.o. Stará Turá, Slovensko a Honeywell / Elster GmbH Mainz-Kastel, Německo.

Ve společnosti Pregamas Czech s.r.o. provádíme běžné a střední opravy průmyslových plynoměrů s úředním ověřením pro platební styk nebo s kalibrací pro podružná měření. V typové řadě opravovaných výrobků jsou turbínové plynoměry RTP, RTPE, ATPE, RPT, RPTE, DAE, DBE a rotační pístové plynoměry DKZ, RVG.

 

Běžná oprava
Běžnou opravou se rozumí oprava nejčastěji se vyskytujících závad po záruční době včetně výměny náhradních dílů (těsnící prvky, spojovací materiál apod.)

Střední oprava
Střední opravou se rozumí oprava po skončení zákonem stanovené lhůty mezi ověřeními nebo kalibracemi a výměna některých komponentů určujících funkci měřidla (ložiska, napájecí moduly, lopatková kola, počítací strojky apod.)

Cena úředního ověření, případně kalibrace je stanovena dle sazebníku metrologických výkonů ČMI č. položek 3910 a 3911.

V případě potřeby je také možné domluvit se na zapůjčení mezikusu nebo náhradního plynoměru po dobu servisního úkonu.