Plynoměry.cz

nejširší nabídka plynoměrů, opravy a servis, informace

«  zpět na katalog plynoměrů

kvantometr QAe 100

kvantometr QAe 100

Kvantometry QAe jsou kompaktní měřidla protečeného množství plynu.

Mohou být použity pro měření zemního plynu, butanu,  propanu, svítiplynu, metanu, inertních plynů. Pro vzduch a inertní plyny je PN16, pro hořlavé plyny je PN 4.

Kvantometry QAe využívají principu měření otáček turbínového kola osazeného v samomazných ložiscích, což zabezpečuje jejich bezúdržbovost.

Na rozdíl od mechanické verze QA jsou kvantometry QAe vybaveny elektronickým počítadlem (IP44) a jedním zabudovaným  středněfrekvenčním snímačem Namur E200. Dále hlava počítadla disponuje optickým rozhraním v souladu s EN 1434-3 nebo  M-BUS rozhraním v souladu s EN 1434-3 (napětí sběrnice přibl. 40 V DC) a nebo také L-BUS rozhraním (napětí sběrnice pribl. 3,6 V DC, výstup open collector).

Při běžné registraci celkového objemu (Vb, m3), kvantometr QAe může zobrazovat i průtok (Qb, m3/h), objem ve stanovený den (m3 / Vb ve stanovený den) a datum stanoveného dne. To znamená, že uživatel si může lehce spočítat spotřebu plynu ke zvolenému datu.

Rozsah pracovních teplot od 0°C do +50°C.  Přílohy

Publikováno:  30. 7. 2014